+46 418 44 99 20

Gropgörare

Skogsplantor kräver ett jämnt och välbalanserat rotsystem i odlingssubstratet för en snabb och effektiv etablering av plantan ute i fält. För att uppnå detta är det nödvändigt att placera fröet centrerat i cellen under såddprocessen. BCC gropgörare skapar en hålighet i odlingssubstratet som säkerställer att fröet stannar kvar i mitten av cellen efter sådd.

Specifikationer

Artikelkod: DIBB (DIBB)

Dimensioner (LxWxH):
600mm x 700mm x 1200mm
Vikt: 30kg
Förbrukning av tryckluft: 50litres/minut vid 600kPa (6bar)

Maximal produktionskapacitet:

Hiko:
24 brickor/minut
Plantek:
18 brickor/minut
96 Insert Frame:
10 brickor/minut