+46 418 44 99 20

BCC Groningsbord

Groninstest görs för att fastställa det maximala antalet frön som kan gro under optimala förhållanden (ljus, fukt och temperatur).

Denna information är viktig för fröchefen för att bestämma och föra register över kvaliteten och värdet av fröpartiet, men även för plantskolechefen för att ta reda på hur många frön måste sås i varje cell. Dessutom ger det plantskolechefen en bra uppfattning om hur många plantor han kan förvänta sig från ett specifikt fröparti.

Specifikationer

Mått (L x B x H) mm:
1900 x 800 x 1850

Vikt: 195kg

Strömförsörjning: 1 x 230V, 50hz

Effektkrav: 1.6 kW

Temperaturområde: 10-35 ° c
(vid omgivningstemperatur på 18 ° c)

Antal Bell burkar: 120

Noggrannheten för temperaturreglering ± 1 º c
Inbyggt larmsystem

Antal odlingsklockor: 144
Storlek på odlingsklockor: Ø 71 mm och Ø 82 mm
Storlek på pappersfilter: Ø 75 mm och Ø 85 mm

Krav:
Tillräcklig ventilation i rummet för att undvika värmeansamling som alstras från kompressorn och ljuset från groningsbordet. Vattenkran/slang för påfyllning och rengöringsändamål. Avlopp i golvet för dränering av vatten.