+46 418 44 99 20

Frörensningsutrustning

BCC Plant the Planet tillverkar och levererar all utrustning som behövs för en effektiv och noggrann bearbetning och rensning av kottar, frön, frukter, bär och nötter. BCC strävar kontinuerligt efter att leverera användarvänlig och teknikavancerad utrustning.

BCC Labbsåll (mini)

BCC labbsåll (mini) består av två sållplåtar, utrustade med ett integrerat matningsband med aspirationsfunktion...

BCC Labbsåll (2-4-planssåll)

BCC labbsåll består av antingen två eller fyra sållplåtar, utrustade med ett matningsband med aspirationsfunktion..

Stigluftsrensare

Efter rengöring och fraktionering av fröpartiet, separeras tomma och delvis utvecklade frön från fullt utvecklade frön..

BCC stigluftsrensare (mini)

Efter rengöring och fraktionering av fröpartiet, separeras tomma och delvis utvecklade frön från fullt utvecklade frön.

BCC Vätskefraktionerare

Vätskefraktionering används som en kontinuerlig process för separering av mekaniskt skadade frön...

Prevac

Mekaniskt skadade frön kan separeras genom den så kallade PREVAC-processen. Principen för PREVAC är att en vätska (vanligen vatten).,

BCC våtavvingare & fröextraherare 800

BCC våtavvingare och fröextraherare 800 är en kompakt och mångsidig enhet som kan användas för förrengöring, fröutvinning och våtsyrning ...

BCC våtavvingare/fröextraherare 1300

BCC våtavvingare och fröextraherare 1300 är en stor kapacitet och multifunktionell enhet som kan användas för förrengöring, utsädesutvinning och vått syrning av utsäde ...