+46 418 44 99 20

Marknadsföring & försäljning

Andreas Berner
Försäljningschef & Area Sales Manager Ryssland, Östeuropa och Baltikum.
Tel: + 46 (0) 418 44 99 32
Mob: + 46 (0) 705 35 09 62
andreas.berner@bccab.se

Andreas Berner-BCC

Heinz Reinstorf
Forest Nursery & Area Sales Manager Afrika och Sydostasien
Tel: + 27 448 51 01 85
Mob: +27 827 75 82 60
BCC@fnssa.co.za

Heinz Reinstorf

Roberto Rouco Hermida
Area Sales Manager Central-och Sydamerika samt Västeuropa.
Tel: + 46 (0) 418 44 99 29
Mob: + 46 (0) 707 43 99 29
roberto.rouco.hermida@bccab.se

Roberto Rouco Hermida

Johan Anckar
Area Sales Manager Sverige och Norden
Tel: + 46 (0) 418 44 99 25
Mob: + 46 (0) 707 47 47 01
johan.anckar@bccab.se

Johan Anckar-BCC

Malin Persson
Key Account Manager och marknadsföring
Tel: + 46 (0) 418 44 98 30
Mob: + 46 (0) 730 33 71 73
malin.persson@bccab.se

Malin Persson-BCC